festINNO = regijska čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva

 • festival + INNOVATIVENESS = festINNO;
 • več vsebin, več gostov = vse v 1 dnevu na Obali
 • 20+ delavnic, okroglih miz, predavanj, razprav ali predstavitev z domačimi in tujimi predavatelji, izkušenimi podjetniki, kreativnimi študenti in drugi praktiki
 • sodobne teme in izzivi povezani s podjetništvom in inovativnostjo kot so: 3D-tiskanje, intelektualna lastnina, crowdfunding (množično financiranje), poslovni modeli, socialno, družinsko in trajnostno podjetništvo, pravni vidiki in pasti spletnih strani, ustvarjalnost, kultura, islamizem in internacionalizacija poslovanja in še mnogo več;
 • veliko delavnic, možnosti mreženja, stika z delodajalci, povezovanja in učenja;
 • letos že 8. izvedba;
 • v so-organizaciji Fakultete za management Univerze na Primorskem ter ostalih partnerjev. 

                                                                  

 Vabljeni k sodelovanju in soustvarjanju prireditve festINNO!

 
Prof. dr. Mitja Ruzzier                                                            
UP Fakulteta za Management                                              
Vodja prireditve                                                                 

festINNO = festival of INNOVATION

 festINNO = regijska čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva

Program

Otvoritev bosta uvodoma odprla in kratko predstavila prof. Rok Strašek, prorektor Univerze na Primorskem in prof. Mitja Ruzzier, vodja prireditve ter vodja katedre podjetništva na Fakulteti za Management.

Lokacija: predavalnica B, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

Delavnica s pristopi design thinkinga bo spodbudila vašo ustvarjalnost in inovativnost. Spopadli se bomo z izzivi, ki nas bodo premaknili iz cone udobja. Za konec bomo novonastale ideje in predloge združili v smernice za delo v organizaciji, ki temelji na inovativnosti, kreativi in timskem delu.

 
Izvajalca: Alenka Potočnik in dr. Bojan Mevlja

Lokacija: predavalnica B3, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

         

 Z osebnimi podatki se napaja marsikatera ideja pri e-poslovanju, pri čemer ni nujno, da ima podjetnik za obdelavo ustrezno strankino osebno privolitev. Na delavnici boste preverili, kaj je to osebni podatek, kaj obdelava, privolitev in tudi, kaj nas čaka v letu 2018, ko se bomo šli e-poslovanje.

Izvajalci: Katedra za pravo / Univerza na primorskem Fakulteta za management

Pri e-poslovanju obdelujem osebne podatke 

Lokacija: predavalnica B4, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

 Fokus dogodka so trajnostne inovacije 

Predstavljena bodo znanja, orodja in izdelki, ter njihova praktična uporaba, kot pomoč vsem zainteresiranim za trajnostne inovacije: 

o Razumevanje trajnostnih  inovacij 

o Ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij (CASI-F) 

o Vizije, ideje in prioritete za nujne ukrepe, kot odziv na trajnostne izzive 

o Spletni portal  trajnostnih inovacij - www.casi2020.eu 

 

Izvajalca: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Aleš Lipnik, mag. Maja Cergol Lipnik

Lokacija: predavalnica B5, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

 

The CASI project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no [612113].

 

Lokacija: predavalnica B7, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

Do pred kratkim je bil pojem socialnega podjetništva slabo opredeljen. V zadnjih letih pa je njegov pomen postal precej bolj jasen. K temu sta pripomogla bodisi pozornost, ki so ga socialnim podjetjem namenili ekonomisti in sociologi, bodisi raziskave, ki so jih financirale evropske institucije (npr. Evropska Komisija) z željo, da bi bolje preučile tako pomen socialnih podjetij kot vlogo socialno-ozavescenih podjetnikov na gospodarski ravni. Cilj dogodka je čimbolje opredeliti razliko med socialnimi podjetji (organizacijami) in socialnim podjetništvom (družbeni pojav, talent posameznika, iznajdljivost). Socialno podjetništvo lahko pojmujemo predvsem kot pojav iz katerega se lahko razvijejo podjetniške zamisli in kulturni trendi, ki znajo biti uspesni na širši mednarodni ravni. Tak je primer gibanja Slow Food, ki si ga je pred leti zamislil Italijan Carlo Petrini. Gibanje je postalo prepoznavno na mednarodni ravni. H gibanju slow food so v zadnjih letih pristopile tudi nekatere priznane slovenske restavracije.

      

Izvajalci: dr. Mitja Stefančič, raziskovalni inštitut EURICSE, Univerza v Trentu in gosti lastniki gostilne Mohorčič iz Rodika

Lokacija: predavalnica B2, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

 

 

 UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« organizira promocijsko delavnico za študente, raziskovalce, mlade diplomante in alumne Univerze na Primorskem. 

 Program delavnice je namenjen spodbujanju k razvoju lastne kariere v smislu spoznavanja podjetništva, ter še posebej k Identifikaciji podjetniških priložnosti in podjetniških talentov. Pri tem bodo predstavljene in podane kvalitetne informacije in znanja, ki so trenutno zelo popularna v podjetništvu, z namenom, da se študentje, ki želijo svoje ideje in zamisli razvijati ali spoznati podjetniško okolje pravočasno vključijo v podporne storitve UIP Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske.

Na dogodku bodo predstavljeni primeri dobre prakse identifikacije podjetniške ideje, njen razvoj vse do odprtja start-up podjetja s posebnim poudarkom bo na konkretnih primerih start-up podjetij, ki bodo tudi gosti na delavnici. Potekal bo odprt pogovor na temo start-up podjetništva na obali, ter tudi možnost odprtih vprašanj s strani prisotnih.

 

Izvajalci: 3 predstavniku UIP in 2 gosta iz start-up podjetništva 

Lokacija: predavalnica B7, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

 

Aktivnost je predmet sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2014 – 2020. 

 

Predstavitev priložnosti povezovanja v Jadransko-Ionski regiji s pomočjo Interreg ADRION in drugim možnosti sofinanciranja s pomočjo JZP Izola. Poseben poudarek bo na priložnostih , ki jih nudijo zavarovana območja in kulturne dejavnosti v povezavi s turizmom za ustvarjanje novih (zelenih) delovnih mest in samozaposlovanja s konkretnimi primeri ter gosti iz gospodarstva in javne sfere.   

 

Izvajalci in gosti: Iztok Škerlič, Emilija Kastelic, Aljaž Skok ter gosti Žiga Uhelj, Top line d.o.o. Portorož in Sandra Kocijančič s.p. - avtorski nakit

Lokacija: predavalnica B4, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

     

 Delavnica bo potekala v treh delih.  
 • V prvem delu predavatelj predstavi, kaj so to poslovni modeli. Posebej se predstavi orodje kanvas in pomen posameznih elementov kanvasa. 
 • V drugem delu se oblikuje toliko skupin, kot bo podjetnikov. Predvidoma 4 do 5. Vsak podjetnik je v skupini s 3 do 5 študenti in za podjetnikovo podjetje oblikujejo (artikulirajo) poslovni model. Nadaljujejo z idejami, kako inovirati poslovni model. 
 • V zadnjem delu vsaka skupina predstavi podjetnika, njegov poslovni model in možnosti za izboljšave.

 

Izvajalci: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in doc. dr. Jana Hojnik

Lokacija: predavalnica B3, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

Študentje UP FTŠ bodo analizirali podjetniško dejavnost hostlov. Na osnovi lastnih opazovanj in intervjujev z lastniki oz. menedžerji bodo izdelali osnutke poslovnih načrtov, ki bodo služili kot iztočnica za vodenje moderirane delavnice. poleg študentov bodo na delavnico vabljeni tudi podjetniki, ki bodo predstavili izzive in težave s katerimi se srečujejo pri opravljanju dejavnosti. Izdelani poslovni načrti bodo služili tudi kot osnova za benchmarking analizo dejavmosti, s pomočjo katere bomo piskušači identificirati primere najboljših praks ter opozoriti na nekatere sistemske pomankljivosti in nujne spremembe, ki bi v prihodnje lahko pripomogle k večji uspešnosti in konkurenčnosti ponudnikov tovrstnih nastanitev. 

 

Izvajalca: dr. Marko Kukanja in prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in gosti

Lokacija: predavalnica B7, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

 

 Na kariernem dnevu bo omogočena izmenjava informacij o možnostih na trgu dela (opravljanje prakse, dela in druge oblike sodelovanja). Udeleženci bodo imeli tudi možnost mreženja in povezovanja s sodelujočimi. V okviru Kariernega dne lahko obiskovalci opravijo krajše pogovore z gostujočimi delodajalci ter izpostavijo želene oblike sodelovanja. 

Izvajalec: Karierni center Univerze na Primorskem 

Delodajalci, ki bodo prisotni na Kariernem dnevu so:

 • Metres d.o.o., računovodske storitve in svetovanje
 • Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.
 • Banka Intesa Sanpaolo d.d.
 • UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.
 • K.M.K. BOX, proizvodnja embalaže in trgovina, d.o.o.

Prijavo je potrebno oddati elektronsko na kariernicenter@upr.si, s priloženim CV-jem in pripisom, s katerimi delodajalci si želite informativnega razgovora.

Lokacija: Čevljarska 27, v Študentskem centru UP (bivši Family Shop)

   

 

Z nami bo Andrej Žužek, ustanovitelj in direktor podjetja Intri. Predstavil nam bo razvoj 3D tehnologij, ki so ena najbolj dinamičnih panog zadnjih nekaj let. Spoznali boste široko uporabo 3D tiskalnikov in skenerjev v poslovnem svetu.

 

Izvajalec: Andrej Žužek in Nejc Jarm, Intri d.o.o. 

Lokacija: predavalnica B5, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

 

       

Kratkemu uvodnemu predavanju bo sledila delavnica skozi katero bodo udeleženci delavnice, na izbranih primerih lahko spoznavali praktične vidike IL (intelektualne lastnine) v podjetju. IL bo obravnavana v najširšem pomenu besede in bo vključevala tudi t. i. mehke oblike IL. Delavnica bo tako vključevala identifikacijo IL in ukrepe za njeno varstvo.  

Izvajalec in gost: UP CRPZ, dr. Aleš Lipnik, Urad za intelektualno lastnino, dr. Klemen Grošelj in Nina Čakš Klun  

Lokacija: predavalnica B2, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

     

Gostujoče predavanje dr. Vladimirja L. Kvinta. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.  

Gostovanje se financira preko Erasmus plus in sredstev projekta Sodelovanja z Lomonosov State University.

 

Lokacija: predavalnica B4, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

Na poster sekciji bodo študenti B2 študijskega programa UP FM in UP FTŠ predstavili nekaj sodobnih raziskav s področja podjetništva, inovativnosti in podjetništva v turizmu. 

Izvajalec: prof. Doris Gomezelj Omerzel in doc. dr. Jana Hojnik

 

Lokacija: predavalnica B2, Fakulteta za management, Trg Brolo 12

Ogledali si bomo platformo Arduino Uno in okolje v katerem se programira. Predstavili bomo tudi nekaj primerov uporabe in se pogovorili o možnostih za uporabo v prototipih ali končnih izdelkih. Na hitro bomo preleteli tudi ostale platforme družine Arduino. https://www.arduino.cc/

 

Izvajalec in gost: UIP in Boštjan Jerko,  Japina d.o.o

Lokacija: predavalnica B7, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

Okrogla miza bo poskušala nasloviti in poiskati možne odgovore na poudarek naraščajočega trenda samozaposlovanja ter priložnosti in izzive, ki jih prinaša. Samozaposlovanje je bila tudi tema poudarka letošnjega »Amweyjevega mednarodnega poročila podjetniških aktivnosti« AGERja http://news.amway.si/porocilo-druzbe-amway-o-globalnem-podjetnistvu-2016/ izvedenega v preko 44 državah na 50.000 + respondentih, vključujoč Slovenijo, ki ga izvaja Tehnična Univerza v Muenchnu (TUM), v sodelovanju z družbo GFK in podpro družbe Amway.

Na okrogli mizi bodo izpostavljene ključne ugotovitve raziskave AGER za Slovenijo. Z gosti podjetniškega podpornega okolja, 2 samozaposlenima podjetnikoma in prof. Ruzzierjem, ki bo povezoval pogovor ter podal pogled na samozaposlovanje z akademske perspektive, bomo poskušali poiskati ključne odgovore na izzive in priložnosti samozaposlovanja v Sloveniji in širše v mednarodnem okolju. Ali so motivi: biti sam svoj šef, delati kar te veseli, biti nagrajen za sadove svoje dela dovolj močni, da pretehtajo nad stalnim urnikom in redno mesečno plačo? Pridite, da prisluhnemo gostom!

Moderator: prof. dr. Mitja Ruzzier

Lokacija: predavalnica B5, Fakulteta za management, Trg Brolo 12 

 

 

Na zaključni prireditvi festINNA bomo razglasili zmagovalce in podelili praktične nagrade natečaja za:

 • Najbolj inovativno študentsko idejo Univerze na primorskem v generaciji študentov 2016/2017 »Amway innovation challenge« in
 • Najboljše zaključno delo s področja podjetništva na dodiplomskem in podiplomskem študiju (diploma ali magisterij)

Na kratko bomo še predstavili nov B2 študij Inoviranja in podjetništva ter formalizirali začetno poslovno sodelovanje pri podpori razvoja podjetništva med Amwayem, Javnim zavodom za podjetništvo Izola in Fakulteto za Management.

 

Nekaj malega presenečenj pa bomo prihranili samo za obiskovalce, zato ne zamudite zaključne prireditve!

 

Lokacija: velika predavalnica, Fakulteta za management, Cankarjeva 5

Znanost in gospodarstvo sta dolga stoletja živela vsak na svojem bregu. Današnje gospodarstvo pa vedno intenzivneje išče neizkorišene potenciale za ekonomski uspeh in se zato vedno manj sramežljivo spogleduje z akademsko sfero. A pred poroko se morata partnerja spoznati ter poiskati načine sodelovanja. Gospodarstvo želi v najkrajšem možnem času konkretne rezultate, znanost pa je v svoji poglobljenosti in zazrtosti v prihodnost pogosto manj konkretna.


Na srečanju bomo najprej prikazali družbeno ekonomske razmere, ki vplivajo na akademsko podjetniško sodelovanje. Spregovorili bomo o različnih oblikah sodelovanja, od licenciranja oz. komercializacije intelektualne lastnine do izobraževalnih oblik sodelovanja in akademskega podjetništva (npr. spin-off). Izpostavili bomo nekatere najuspešnejše oblike, kot je souporaba RR infrastrukture (npr. laboratorijske opreme), pogodbena sodelovanja, svetovanja in strateška partnerstva (npr. trenutno aktualni SRIP) in dolgoročni skupni projekti, ki prinašajo tudi prebojne rezultate.

Dotaknili se bomo finančnih vidikov sodelovanja znanosti in gospodarstva, zaščite intelektualne lastnine v najširšem smislu, pa tudi ovir za uspešno sodelovanje in vzpostavitev dobro delujočega ekosistema.  

Predavatelj: prof.dr. Borut Likar

moderatrorka: Karin Sabadin, RTV Koper

Lokacija: Kavarna Loggia, Titov trg 1, Koper

 

        

 

Mnenja udeležencev

 • Z zanimanjem sem se udeležil lanske izvedbe dogodka FestINNO, ki je popolnoma uresničil moja pričakovanja. Všeč mi je bila karierna borza, ter pogovor s predstavniki organizacij, reševanje praktičnih podjetniških primerov in sproščeno mreženje z gosti iz gospodarstva. Vedno znova pa rad spremljam tudi poslovne ideje študentov, ki so predstavljene na Podjetniških UP-ih.

        - Andrej Gobina, dodiplomski absolvent UN program

 • FestINNO je odlična priložnost za študente, da pred komisijo preverijo izvirnost in izvedbo svojih idej.

        - Gregor Rihtaršič, dodiplomski študij, 3. letnik UN program

Organizatorji

                                                 

 Vodja prireditve

Soorganizatorji:

     

          

Zlati pokrovitelj:    

 

Social Media